ARVONLISÄVEROTON HINTA

Yritykseni kautta on mahdollisuus ostaa edellä mainittuja palveluja ns. sosiaalihuoltopalveluna arvonlisäverottomaan hintaan (alv 0 %), mikäli asiakkaan (verottajan määritelmän mukaan sosiaalihuollon tarpeessa oleva henkilö, jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia).  Tämä edellyttää palvelusopimuksen ja palvelusuunnitelman tekemistä.

Palvelusopimus/palvelusuunnitelma voidaan tehdä koskemaan jatkuvaa palvelua tarvitsevalle. Yrittäjällä (Siivouspalvelu Valo) on valmiita lomakkeita, joka täytetään yhdessä asiakkaan ja/tai hänen edustajansa (esim. omaishoitaja/edunvalvojan) kanssa. Toimintaa valvoo sosiaaliviranomainen.

 

Esimerkki: Arvonlisäveroton hinta on 25 €/h. Ostaessasi vaikkapa siivouspalvelua 3 tuntia, maksuksi tulee 3 x 25 = 75 €. Näistä voi hakea samalla tavalla kotitalousvähennyksen, kuin alv:n sisältävistä palveluista. Omavastuu on 100 €.

(Huom! Kunnan palvelusetelillä maksettu tai muulla maksusitoumuksella hankittu palvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

SIIVOUSPALVELU VALO - SIIVOUSPALVELUVALO@GMAIL.COM - 050 3300 004